WISE-CONCETTI COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED COMPANY

Vietnam Head Office

Address:

3th floor, Kinh Do Tower, 93 Lo Duc Street, Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 2221 1927 / Fax: +84 24 2221 1929

Indonesia Representative Office

Address:

Antam Office Tower B, 9th Floor Zone 08, JL. TB Simatupang Kav 1 Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Tel: +6221-2963-4950 or +6221-2963-4951

Thailand Representative Office

Address:

4th Floor, Zuellig House No.1 Silom Rd., Kwaeng Silom, Bangrak Dist.Bangkok 10500

Tel: +66-02-636-0022

Malaysia Representative Office

Address:

Office Suite 19-16-2, Level 16, UOA Centre, 19, Jalan Pinang, 50450, Kuala Lumpur

Tel: +603-2181 4366 or +603-2181 4940

*Vui lòng KHÔNG điền vào mẫu liên hệ này nếu bạn đang có thắc mắc liên quan đến việc làm tại Wise-Concetti. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp.
Copyright ⓒ 2021 WISE-CONCETTI LTD. ALL RIGHTS RESERVED.